Державний іспит

Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа”

Кваліфікаційний іспит для здобувачів рівня вищої освіти – бакалавр включає перевірку знань, що формують компетентності, зазначені у Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». На кваліфікаційний іспит виносяться освітні компоненти циклу професійної підготовки бакалавра спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»:

  1. Організація готельного господарства;
  2. Організація ресторанного господарства;
  3. Технологія продукції ресторанного господарства;
  4. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства;
  5. Менеджмент готельно-ресторанного господарства.

Форма іспиту – письмова.