Історія кафедри

У 2009 році було відкрито новий напрям підготовки бакалаврів «Готельно-ресторанна справа». Кафедра «Ресторанно-готельної справи і туризму» була створена згідно до рішення Вченої ради академії від 14 квітня 2010 року.

З 2021 р. кафедрою керує д.т.н., проф. Лебеденко Т.Є., яка має більше 200 наукових і навчально-методичних публікацій, патентних розробок, в тому числі міжнародних, а також статей у виданнях Scopus та Web of Science. Здійснює керівництво навчально-науковою роботою аспірантів, магістрів та бакалаврів. Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в ОНТУ.

Лебеденко

Фото 1. Завідувач кафедри Лебеденко Т.Є.

В 2013 р. завдяки зусиллям викладачів кафедри «Ресторанно-готельної справи і туризму» отримано ліценцію на денну форму навчання для підготовки фахівців спеціальності «Готельна – ресторанна справа». У 2014 р. отримано ліценцію на денну форму навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Готельна і ресторанна справа», а в 2015 р. отримано ліцензію на заочну форму для фахівців «Готельно-ресторанна справа».

Зміни кафедри ресторанно-готельної справи і туризму відбулись у 2015 р., було створено кафедру туристичного бізнесу та рекреації, змінилось найменування кафедри готельно-ресторанного бізнесу.

Всі викладачі випускової кафедри регулярно підвищують кваліфікацію, проходячи стажування на провідних підприємствах готельно-ресторанного господарства Одеського регіону, працюючи над кандидатськими та докторськими дисертаціями, беруть участь у роботі різних семінарів з удосконалення професійних знань. Особливим видом підвищення кваліфікації викладачів є детальне вивчення ними, як на спеціально діючих семінарах академії, так і самостійно, положень щодо вдосконалення вищої освіти в Україні відповідно до основних принципів Болонської декларації, яка пропонує зближення різних освітніх шкіл, уніфікацію організації навчального процесу, формування єдиного освітнього простору в Європі.

Наукова робота на кафедрі здійснюється за державною бюджетною тематикою за різними напрямами:

  • Якість готельних послуг як фактор конкурентоздатності готелів;
  • Якість обслуговування в індустрії гостинності;
  • Сучасні тенденції розвитку послуг SPA і WELLNESS в Україні;
  • Інноваційні технології в організації WELLNESS-індустрії;
  • SPA-харчування і новітні технології виробництва та обслуговування;
  • SPA-технології в курортній справі.

Викладачі кафедри проходять стажування на провідних підприємствах туристичної галузі Одеси та області, регулярно приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках, зокрема – Міжнародний науковий фестиваль «SPA i WELLNESS – стратегія розвитку» (Форос, жовтень, 2009); І Міжнародна науково-практична конференція «Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства» (Полтава, 23-24 квітня 2009); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія гостинності в країнах Європи» (Ялта,4-6 грудня 2009); Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі» (Харків, ХДУХТ, 2007); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів» (Львівський інститут економіки і туризму, 22-23 квітня 2010 року); Х Міжнародна конференція «Стан і тенденції розвитку навчання у ресторанній і готельній галузях» (Пловдив (Болгарія) 11-12 червня 2010); 2011 року – Румунія (Ясси), 2012 року – Литва (Вільнос). В 2014 р. викладачі кафедри вивчали досвід підготовки кадрів для індустрії гостинності в Великобританії (Manchester Metropolitan University). Викладачі  кафедри та студенти щорічно приймають участь у міжнародному гастрономічному семінарі за підтримки FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIERE, 2014-2018 р., м. Опава, Чеська республіка, Silesian University in Opava. В 2015 р. викладачі кафедри відвідали міжнародну конференцію «Інновації в гостинності та туризмі», яка проводилась в Словенії, Університет Приморська (University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož, м Порторош).

На кафедрі створено спеціалізовані навчальні лабораторії: «Організація готельної справи», «Організація ресторанної справи», «Барна справа», «Лабораторія кулінарного мистецтва», «Лабораторія сенсорного аналізу». На кафедрі створено спеціалізований комп’ютерний клас на 14 навчальних місць, встановлено спеціальне програмне забезпечення з автоматизації управління ресторанами, готелями та роботі з різними системами бронювання та резервування. Всі комп’ютери підключені до Інтернет. Спеціалізовані лабораторії мають сучасну матеріальну базу. Професійне обладнання в усіх лабораторіях.

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу є членом асоціацій: Асоціація кулінарів України, Південна  асоціація шеф-кухарів України та асоціація «Туризм Одеси».

У 2012 р. отримано Грант Фонду FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIERE на створення лабораторії кулінарного мистецтва.

Починаючи з 2011 р. щороку кафедра проводить Всеукраїнську міжвузівську наукову конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності», в яких беруть участь студенти, аспіранти та молоді вчені ОНТУ та інших вищих навчальних закладів України.

З 2014 р. кафедра щорічно проводить ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Студенти кафедри стають призерами різних наукових конкурсів та олімпіад.

Фото 2. ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в готелях, ресторанах, туристичних комплексах та туристичних агенціях Одеси та Одеської області: готелі «М1», «Бристоль», «Premier Geneva Hotel», «Вікторія», «ОК Одеса», «Немо», «Русь», «Лондон», «Паллада»,  ресторанах «Українська ласунка», «МакДональдс Юкрейн ЛТД», «Merry-Berry», «ЭкоФуд», «Брати Гриль», «P1 Proseco Bar» та багатьох інших.

Головною перевагою навчання зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» саме в  ОНТУ є можливість вже з першого курсу пройти міжнародну практику за межами України – у ресторанах та готелях США (в рамках міжнародної програми «Work and Travel»), Франції (за договором з компанією «FEFU»), Греції (від компанії «Muzenidis Travel»), Туреччині (від компанії «Tez-Tour» та «Anex Tour»), Німеччині (за договором з компанією «МітОст») та інших країнах Європи (за договором з компанією «AGL Travel» та «L-Tour»). Щороку близько 100 студентів проходять таку міжнародну практику.

З 2015 року в рамках програми «Еразмус» (програма обміну студентами) – 3 студента вчилися по року в Греції, 4 – в Португалії, 1 –  в Англії та 4 – в Італії.

Фото 3. Стажування студентів в Інституті готельного менеджменту, Прага

Фото 4. Стажування студентів  в готелі Піерія, Греція (Mouzenidis Travel)

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу постійно підвищують професійний рівень, запрошують провідних фахівців в галузі готельно-ресторанного господарства та туризму.

З 2013 року кожного року в жовтні проводиться гастрономічний фестиваль BBQ, в рамках якого проводиться кулінарний конкурс, в якому приймають учать студенти ОНТУ та інших навчальних закладів.

Фото 5. Кулінарний конкурс BBQ

Кожен рік, у рамках тижня факультету, кафедра готельно-ресторанного бізнесу проводить різні заходи: конкурс тематичних столів, професійний кулінарний  конкурс, конкурс сомельє, конкурс складання серветок та інші.

На постійній основі проводяться різноманітні кулінарні майстер-класи, семінари та відкриті лекції відомих фахівців галузі.

З 2016 року у рамках проекту факультету «Місяць комунікації з бізнесом» за підтримки Odessa Tourism Association проводяться семінари, тренінги, воркшопи та екскурсії від відомих готельно-ресторанних підприємств міста Одеси: бутик-готель «PANORAMA DE LUXE», готельно-ресторанний комплекс «Maristella», зустріч з представниками «SPA-готелю Grand Marine», бізнес-готель «Континенталь» та інші.

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу приймають участь у телевізійному проекті «Одеса готує обід».

Випускова кафедра здійснює активну виховну роботу серед студентів. Найбільш тісними є контакти зі студентами у викладачів-кураторів, та у безпосередніх їх наставників (тьютерів), що обумовлено вимогами входження в русло Болонського процесу. Поважне ставлення викладачів кафедри до студентів, зацікавленість їхнім життям, побутом, проблемами, бажання завжди прийти кожному студентові на допомогу при потребі, підтримати в тяжку хвилину викликає адекватне ставлення студентів до викладачів. За словами студентів кафедра стала їхнім другим домом. Поглибленою формою взаємодії  студентів і викладачів випускової кафедри є «Дні кафедри» та «Дні факультету», які щорічно проводяться в академії.

Велику увагу кафедра приділяє профорієнтаційній роботі у школах, коледжах та технікумах. В основі формування якісного контингенту студентів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» лежить профорієнтаційна робота, яка проводиться викладачами кафедри і студентами денної та заочної форм навчання в школах і на підприємствах туристичної сфери, а також під час проведення «Днів відкритих дверей» в академії.