Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, яка широко використовує комп′ютерні учбові програми різного призначення і створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для вивчення навчального матеріалу і спілкування.

Всі користувачі, а особливо студенти заочної форми навчання, можуть використовувати навчально-методичні матеріали дисциплін, що викладаються в академії. Це дозволить їм, не витрачаючи час і кошти на приїзд в ОНТУ, через мережу Інтернет отримати робочі програми і конспекти лекцій по дисциплінам, виконати практичні та лабораторні роботи, контрольні завдання і тести. Результатом стає атестація по відповідним дисциплінам.

Для роботи з навчальними матеріалами необхідно спочатку пройти реєстрацію і отримати персональні логін та пароль доступу. Реєстрація робиться співробітниками відділу організації дистанційної роботи та навчання. При роботі обов’язково потрібно дотримуватись правил користування системою дистанційного навчання. Викладачі створюють дистанційні курси, а студенти звертаються до навчальних матеріалів. Користувачам в роботі доцільно використовувати методичні матеріали та керуватися Положеннями про дистанційне навчання в ОНТУ.

Дистанційне навчання в ОНТУ (дистанційні курси): moodle.ontu.edu.ua

Розклад занять ОНТУ: rozklad.ontu.edu.ua