Вибіркові дисципліни “Доктор філософії”

ОК “Основи харчової комбінаторики” (3 семестр, 6 кредитів)
силабус

ОК “Українські автентичні та сучасні крафтові технології борошняних виробів” (4 семестр, 6 кредитів)
силабус