Всеукраїнська студентська олімпіада

Всеукраїнська студентська олімпіада з галузей знань і спеціальностей, в тому числі зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” – це система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок, проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Всеукраїнські олімпіади проводяться щорічно у 2 етапи. І етап проводиться серед бакалаврів і магістрів ЗВО з окремих дисциплін визначених спеціальностей. ІІ етап проводиться серед переможців першого етапу у закладах, призначених базовими.


Переможці 2022/2023 н.р.
Переможці 2022/2023 н.р.
Переможці 2021/2022 н.р.
Переможці 2020/2021 н.р.
Переможці 2019/2020 н.р.
Переможці 2018/2019 н.р.
Переможці 2017/2018 н.р.

day1_(photo(094)9462366) (230 of 234)_новый размер Олімпіада-ОНАХТ-2018-40 Олімпіада-ОНАХТ-2018-3

олимпиада_2016_1 олимпиада_2018_1 олимпиада_2016_3