Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою частиною навчання студентів і підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які здатні самостійно вирішувати професійні, наукові і технічні завдання. Науково-дослідна робота сприяє формуванню готовності майбутніх спеціалістів до творчої реалізації отриманих знань і навиків. Студентські наукові гуртки створені з метою залучення талановитої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі «Сфера обслуговування» та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

На кафедрі працюють наукові гуртки, робота яких присвячена дослідженню тенденцій розвитку індустрії гостинності, сучасних вимог до готельно-ресторанних послуг, розробці інноваційних технологій у ресторанному і готельному господарстві:

 • гурток «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі» під керівництвом проф. Д’яконової А.К.
 • гурток «Готель і сервіс» під керівництвом доц. Тітомир Л.А.
 • гурток «Курортник» під керівництвом проф. Стрікаленко Т.В.
 • гурток «Культура та корекція ресторанного харчування» під керівництвом доц. Нікітчіної Т.І., інженера-технолога Дубкової Т.П.
 • гурток «Тенденції розвитку барної індустрії» під керівництвом доц. Коваленко Н.О.
 • гурток «Розвиток локальної української кухні» під керівництвом асист Ткачук О.В.

Під час роботи у студентських наукових гуртках студенти складають реферати, презентації за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціалізованої літератури, досліджують тенденції у площині напрямків роботи гуртків, складають доповіді за результатами власних особистих досліджень. Крім того, студенти приймають активну участь у науково-практичних конференціях, «круглих столах», майстер-класах з провідними викладачами ЗВО та представниками ресторанного та готельного бізнесу. Студенти завжди мають змогу висловити свою точку зору з приводу предмета обговорення та подискутувати.

 

Метою діяльності наукового гуртка «Розвиток локальної української кухні» є популяризація  дослідження харчової культури в Україні,  поглиблене вивчення кулінарних традицій української кухні, опрацювання автентичних рецептів страв  із застосуванням новітньої техніки, сучасних способів й режимів приготування, приготування страв сучасної української кухні з врахуванням вимог здорового, раціонального харчування та із використанням локальної сировини. Протягом останніх років в Україні визначається тенденція розвитку  української гастрономічної культури, все більше відкривається підприємств ресторанного господарства з національними українськими стравами в меню, які популяризують  гастрономічне минуле України та розвивають сучасну локальну українську кухню. Цьому сприяє і основний вектор нашого суспільства, який визначився протягом останнього десятиліття – усвідомлення власної цінності та любові до самих себе, без комплексу меншовартості, до своєї культури, гастрономії, традицій. Працюючи зі студентами в нашому гуртку ми вивчаємо давні кулінарні техніки, народні рецептури, регіональні харчові уподобання, котрі є частиною нематеріальної спадщини українців.

Студентам науково-дослідного гуртка «Розвиток локальної української кухні» пропонуються наступні напрямки дослідження:
– збір та аналіз народних рецептур, автентичних страв та обрядових страв з метою збереження гастрономічної культури країни;
– розробка технології приготування автентичних страв, їх виробництва у ресторанній індустрії;
– розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо застосування в складі страви овочевої  пудри як смакової добавки та декорування страви;
– обґрунтувати особливості та переваги, важливість використання локальної сировини та продуктів в ресторанному бізнесі.

Члени гуртка приймали участь у туристичному форумі “Creative Tourism. Traveling and finding yourself (Креативний туризм. Подорож і пошук себе)” з міжнародною участю, організований кафедрою Готельно-ресторанного бізнесу, кафедрою Іноземних мов та кафедрою Туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій, який був проведений 26 листопада 2020 року. Зокрема, студентка другого курсу Вікторія Приходько представила роботу на тему «Ресторан «Епоха». Презентація закладу».

Студент ГРС-103 Геращенко Олександр активно приймав участь в науковій роботі. У співавторстві з проф. Лебеденко Т.Є. та ас. Ткачук О.В., він підготовив публікацію на тему «Local food» – основа здорового меню сучасного ресторану», яка була представлена на ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи» (м. Суми, 14 – 15 квітня 2021). Геращенко О. також підготував доповідь-презентацію на X Всеукраїнській конференції для студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграція та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності».

гуртки_04 гуртки_03

Студенти ГРС-101 та 103, активні учасники гуртка, допомагали при проведенні онлайн-лекції «Крашанки та паски», яка відбулася 28.04.2021 року. Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу д.т.н., професор Лебеденко Т.Є. розповіла про історію свята Великодня, види пасок та історію їх виникнення, поділилася рецептом приготування паски і продемонструвала відеосюжети майстер-класів з попередніх років. А студенти, в форматі відеорежиму допомагали готувати паску в навчальному ресторані 112.

гуртки_01 гуртки_08 гуртки_02

За тематикою локальної української кухні, членами наукового гуртка були проведені круглі столи, де були зроблені презентації та заслухані доповіді на різні теми: «Еногастротуристичні маршрути, як ефективний інструмент підтримки локальних виробників та розвитку ресторанного бізнесу в Україні», «Гастрономічна спадщина України. Смачна Кропивниччина», «Етнічні кухні як складова гастрономічної спадщини Одеського регіону», «Які харчові звички найкраще виявляють наш менталітет?», «Обрядові страви. Традиції вашого краю» та інші.

гуртки_05 гуртки_06 гуртки_09

 

Метою залучення студентів до роботи у науковому гуртку «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі» є розширення кола їх наукових інтересів у напрямку здорового і дієтичного харчування, вироблення навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку вмінь аналізувати проблеми підприємств ресторанного господарства з урахуванням попиту споживачів і асортименту страв, які розробляються і пропонуються в закладах готельно-ресторанного бізнесу.

Згідно з планом роботи науково-дослідного гуртка “Інноваційні технології в ресторанному бізнесі” було запропоновано наступні напрямки дослідження:

 • розробка асортименту ресторанних страв здорового харчування;
 • розробка дієтичного харчування в курортних готелях;
 • розробка асортименту напоїв і соусної продукції для загального харчування

На основі комплексної переробки волоських горіхів, які є джерелом необхідних людині поживних і біологічно цінних речовин, студентами розроблено технології продукції для оздоровчого і дієтичного харчування, досліджена їх харчова і біологічна цінність. В результаті комплексної переробки волоських горіхів, які широко вирощуються на території України, розроблено технологію виробництва безлактозного рослинного молока для споживачів, які не сприймають коров’ячого молока. На основі залишків, що утворюються після отримання рослинного молока, розроблена технологія соусної продукції, збагаченої поліненасиченими жирними кислотами омега-3, яка призначена для оздоровчого харчування споживачів з проблемами жовчовивідних шляхів і ожиріння.

 

Метою роботи науково-дослідного гуртка «Тенденції розвитку барної індустрії» є поглиблення у студентів професійних знань і практичних навичок з особливостей організації і функціонування різних видів барів, їх матеріально-технічного забезпечення, організації роботи бармена в барах певної спеціалізації, знайомство з різними стилями роботи бармена, наукове обґрунтування розроблення рецептур, технологій і методів приготування змішаних напоїв для різних груп населення.

Згідно з планом роботи студентам науково-дослідного гуртка «Тенденції розвитку барної індустрії» запропоновані наступні напрямки теоретичної та дослідницької роботи:

 1. Особливості організації і функціонування барів
 2. Організація обслуговування споживачів в барах
 3. Технологія приготування гарячих і холодних напоїв в барах для різних груп населення
 4. Розробка асортименту змішаних напоїв і технологія їх приготування

У науково-дослідному гуртку «Тенденції розвитку барної індустрії» студенти поглиблять свої знання, пов’язані з розвитком барної індустрії, використовуючи сучасне обладнання, методи підготовки рецептурних компонентів і науково обґрунтовані технології приготування напоїв в барах для різних груп населення. Результатом наукової роботи студентів є проведення дослідження розвитку барної тематики, написання наукових тез і статей, участь в наукових студентських конференціях, конкурсах, семінарах, майстрах-класах.

Студенти разом з керівником гуртка «Тенденції розвитку барної індустрії» доц. Коваленко Н.О. відвідали 24-26 вересня 2021 Ювілейний фестиваль V BAROMETER International Bar Show 2021, який проводився за темою “People” у ТЦ Parkovy м Київ. Фестиваль був присвячений впливу барної індустрії на суспільство і його ролі в галузі гостинності, як частини ком’юніті міста.

гуртки-10 гуртки-11

гуртки-12 гуртки-13

 

Студентський науковий гурток «Готель і сервіс» – організаційне утворення на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу,  учасниками якого є широке коло студентів  різних курсів. Науково-дослідна робота студентів в гуртку є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо в спеціалізованій аудиторії з «Організації готельного господарства» на кафедрі ГРБ, а також на підприємствах готельної сфери м. Одеси та області.

Наукова діяльність гуртка направлена на дослідження і аналіз сучасних тенденцій розвитку готельної справи, а саме:

 • Екологізація готелів: впровадження енергозберігаючих технологій у всі сфери готельного підприємства; екологічні рішення в архітектурі та інтер’єрі сучасних готелів; поява на ринку екологічно- тематичних готелів.
 • Технологізація готелів: використання ІТ-технологій для ефективного здійснення гостьового циклу на підприємстві; в системи управління, маркетингу, реклами, протипожежного захисту готелю.
 • Впровадження сучасних інновацій в сервісне готельне обслуговування: зростання показників якості в сервісному обслуговуванні відвідувачів та поступове розширення додаткових послуг різного напряму (бізнес-, спа-, спортивно-розважальні) в готелях різної категорії та спеціалізації.

У студентському науковому гуртку «Готель і сервіс»  студенти роблять доповіді за напрямками дослідження, складають реферати, презентації за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури, досліджують тенденції,  зміни та особливості сучасного  попиту на послуги готельної індустрії. Результатом проведення кожного такого заходу є завжди цікаві пропозиції та думки з приводу вдосконалення роботи служб готелю, вирішення проблемних питань з інноваційним сервісним обслуговуванням гостей закладів готельного господарства. Результатом наукової роботи студентів кафедри ГРБ у гуртку є розширення кола їх наукових інтересів, вироблення навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати  проблеми конкурентоспроможності готелів різних категорій на ринку готельного сервісу.

03 01 02

 

Метою роботи студентів у науковому гуртку «Курортник» є формування у студентів поглибленої системи знань з курортної справи та рекреаційних ресурсів, як сукупності різних видів діяльності у сфері організації оздоровлення, лікування і профілактики захворювань на основі використання природних лікувальних ресурсів. Діяльність гуртка спрямована на розширення наукових інтересів, розвиток творчої активності, вирішення завдань медичної, науково-дослідної, організаційно-управлінської професійної діяльності, вміння та навички з використання сучасних оздоровчих технологій в рекреаційній та курортній практиці.

Згідно з планом роботи, студентам науково-дослідного гуртка «Курортник» було запропоновано наступні теми теоретичної та дослідницької роботи:

 • проаналізувати напрямки розвитку оздоровчих та санаторно-курортних закладів України та Одеської області за 2000-2020 роках;
 • обґрунтувати особливості розвитку і використання рекреаційних ресурсів у країнах Заходу та Сходу (в історичному аспекті);
 • дослідити використання в готелях Одеси і Причорноморській зоні відпочинку СПА-послуг та східних практик реабілітації із застосуванням природних рекреаційних ресурсів;
 • проаналізувати оздоровчу спрямованість курортно-реабілітаційних заходів з використанням природних рекреаційних ресурсів в Одеському регіоні;
 • порівняльний аналіз використання у сучасному курортно-рекреаційному господарстві країни суспільно-історичних рекреаційних ресурсів (Румунія, Угорщина, Україна);
 • обґрунтувати переваги та недоліки біохакінгу як різновиду здорового способу життя.

У науково-дослідному гуртку «Курортник» студенти поглиблювали свої знання, пов’язані з розвитком курортної зони Причорномор’я, використовуючи багаторівневий підхід до організації оздоровчих, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів на курортах. Результатом наукової роботи студентів є підготовка індивідуальних електронних портфоліо, Мультимедіа, підготовка презентацій за напрямком роботи з використанням мережі інтернет за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури, досліджують тенденції розвитку рекреаційних послуг, складають реферати, роблять доповіді на семінарах та науково-практичних конференціях.

 

Метою роботи студентів у науково-дослідному гуртку «Культура та корекція ресторанного харчування» є пошуково-аналітична та дослідницька робота з вивчення попиту на здорові продукти харчування та тенденцій його розвитку в готельно-ресторанному господарстві. Діяльність гуртка спрямована на впровадження наукових підходів до розробки нових харчових продуктів спеціального призначення.

Згідно з планом роботи науково-дослідного гуртка «Культура і корекція ресторанного харчування» , студентам запропоновано наступні напрямки дослідження:

 • розробка нових харчових продуктів спеціального призначення та розробка технологій їх виробництва у ресторанній індустрії;
 • розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення меню з здоровими продуктами харчування у готельно-ресторанному бізнесі;
 • розробка рекомендацій для різних вікових груп щодо культури харчування для покращення діяльності ресторанної індустрії та підвищення якості їх послуг.

У науково-дослідному гуртку «Культура і корекція ресторанного харчування» студенти поглиблять свої знання і практичні навички професійної діяльності, пов’язані з розробкою продуктів здорового харчування для закладів ресторанного господарства, з використанням математичної обробки експериментальних даних. Так, наприклад, здобувачі третього курсу навчання розробляли рецептури страв і виробів функціонального призначення, зокрема хлібобулочних виробів з використанням овочевих порошків та іншої продукції, досліджували їх якість і властивості.

IMG-1-V IMG-3-V IMG-4-V

Під час роботи в студентських наукових гуртках студенти здають реферати, презентації за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціалізованої літератури, складають доповіді за результатами власних досліджень. Крім того, студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, «круглих столах», майстер-класах з провідними викладачами ЗВО та представниками ресторанного бізнесу. Студенти завжди можуть висловити свою точку зору з приводу предмета обговорення і подискутувати.

гуртки-14 гуртки-16

гуртки-15 гуртки-17