Дисципліни з інших ОП

181 “Харчові технології”

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Метою дисципліни є формування навичок з виконання планувальних, організаційних та управлінських функцій в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; визначення завдань з організації обслуговування, раціональної організації праці; розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг; розв᾿язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування споживачів, організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма


242 “Туризм”

Організація готельно-ресторанного господарства
Навчальна дисципліна забезпечує отримання професійних знань в сфері обслуговування, спрямована на теоретичну та практичну підготовку студентів з питань планування, організації та управління підприємством, контролю якості надання послуг, розв’язання проблемних ситуацій.
– силабус (част. 1, част. 2)
– робоча програма (част. 1, част. 2)


073 “Менеджмент”

Організація готельного господарства
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» є: формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок по здійсненню організації готельного господарства, компетенцій в управлінні готелями на всіх ланках його функціонування, починаючи з процедури створення готелю до культури обслуговування, прийому та обслуговуванню споживачів готельних послуг, технології надання додаткових послуг, втіленню нових форм організації готельного господарства.
силабус
робоча програма